Pozor! 30% in 40% POPUST na hormonski program celičnega POMLAJEVANJA (ANTI AGE ADAPTO) z adaptogeni in hormonski program za obdobje menopavze (ADAPTO MENO)
Pomoč in tel. naročila
02 62 00 230
Vaša košarica Je trenutno prazna

Maria Ana Kolman: datumi za zajem izvirske vode 2020

Maria Ana Kolman: datumi za zajem izvirske vode 2020

Čudeži se ne dogajajo v nasprotju z naravo sveta. Mi jih imenujemo čudeže, ker resnične narave sveta ne razumemo več. Tako imenovane čudežne ozdravitve s pomočjo vode so ena izmed skrivnosti delovanja vode. Nekoč so jo poznali čarovniki in zdravilci, ki so znali zdravilne uroke prenesti v vodo tudi tako, da so »šepetali v vodo« posebne uroke.  Navidezno »čaranje« pa je bilo v resnici  precej resen postopek strukturiranja vode. Vedun je vodo  v posebni posodi, imenovani  stupa,  s skrivnostnimi tehnikami prestrukturiral in jo programiral na zdravje, srečo, blaginjo in zaščito. Takšno vodo je nosil od hiše do hiše in jo dodajal v sode z vodo za pitje.  Magija vode se je marsikje ohranila do danes. Znana je npr. starodavna tradicija slovanskih žensk, da jutranjo roso uporabljajo kot sredstvo za pomlajevanje.  Zgodaj zjutraj so odšle nabirat jutranjo roso tako, da so čez cvetoče travniške rože položile platneno krpo, ki je vsrkala jutranjo roso, na kar so krpo ožele v posodo iz gline ali brezove skorje. 

 Naši predniki so zelo dobro poznali zakone narave. Vedeli so tudi, da lahko človek  s svojimi mislimi, čustvi in besedami  deluje prek vode na samega sebe in tudi na druge ljudi.   Iz pravljic in legend nam je poznan običaj, da so  hodili za bolne svojce po vodo na izvir,  pri čemer je bilo pomembno, da se je voda iz izvira zajela ob točno določenem času v glinen vrč. Medtem, ko so zdravilno vodo nosili, je veljalo strogo pravilo: »Ne izgovori niti besede in ne imej slabih misli!«

Danes znanstveniki vodo raziskujejo kot energijsko-informacijsko matrico življenja in pri tem ugotavljajo, da ima voda sposobnost sprejemanja in prenašanja informacij.

Japonski znanstvenik Masaru Emoto je po številnih  poskusih strukturiranja vode s pomočjo človeške misli ugotovil,  da   je človek sposoben s pomočjo miselnega vpliva na vodo delovati na njeno molekularno strukturo.  Pri tem molekule vode prevzamejo določene elektromagnetne frekvence,  kar ima lahko tako pozitivne ali zdravilne kot negativne ali škodljive  učinke.

Voda si  zapomni informacijo, kar pomeni, da  ima  svoj spomin.  To je bilo prvič eksperimentalno ugotovljeno  v nekem laboratoriju v Nemčiji v 60. letih prejšnjega stoletja. Po naključju se je zgodilo, da je nepredušno zaprta ampula  s strupom padla v posodo z destilirano vodo in ostala tam nekaj dni. Po odstranitvi ampule so vodo natančno pregledali in kemijska analiza je pokazala, da je voda popolnoma čista oz. da v njej ni nobenih sledov strupa.   Toda  laboratorijske podgane, ki so pile to vodo, so poginile. Voda je prevzela in ohranila  smrtonosno informacijo strupa, ne da bi sploh prišlo do stika z njim.

V 80. letih prejšnjega stoletja, je francoski imunolog dr. Jacques Benvenista prvič skušal znanstveno dokazati obstoj "spomina" vode.  (J. Benveniste, E. Dayenas, F. Beauvais, J. Amara et all (30 June 1988). «Human basophil degranulization triggered by very dilute antiserum against IgE». Nature 333: 816-818). V članku, ki  ga je objavil leta 1988, je avtor predstavil rezultate poskusov, ki so potrdili, da se v izjemno šibkih raztopinah snovi, v katerih po raztapljanju oz. redčenju praktično ni več topljenca,   še naprej manifestirajo biološki mehanizmi, ki so značilni za nerazredčeno snov. Gre za lastnost vode, podobno delovanju homeopatskih zdravil, ki skoraj ne vsebujejo zdravilnih učinkovin, ohranjajo pa spomin na njegove lastnosti.

Skupina ruskih znanstvenikov pod vodstvom dr.Stanislava Valentinoviča Zenina je preučevala mehanizem spomina vode in mehanizem interakcije vode z okoljem.  Dokazano je bilo, da do te interakcije pride s strukturiranjem vode. Če npr. voda prejema informacije iz zvočnega polja, se  spremeni vrstni red strukturnih elementov v vodni molekuli.  Podobno je  tudi z abecedo: če črke izmenično zamenjamo, lahko kodiramo poljuben izraz oz. misel. In ko izgovorimo besedo ali besedno zvezo, dobimo zvočno kodo. Kombinacija zvokov in črk vsebuje informacije. Enako je pri vodi. V svoji molekuli ima 40 milijonov strukturnih elementov. Kombinacija strukturnih elementov kodira poseben učinek.

Dr.Zenin je v svoji doktorski disertaciji dokazal, da ima voda spomin. («Структурированное состояние воды как основа управления поведением и безопасностью живых систем»,

https://search.rsl.ru › record). 

Zenin je vodo opredelil kot snov  s strukturo, ki omogoča shranjevanje podatkov oz. informacij in dokazal, da je   voda obenem  materialni nosilec in sredstvo za prenašanje informacij  na fizični ravni oz. na ravni snovi.    Voda absorbira, shranjuje in izmenjuje različne podatke z okoljem.  Z Zeninovimi raziskavami vode je bil prvič prikazan in eksperimentalno dokazan  obstoj petega stanja snovi - informacijske faze  (poleg trdne, tekoče, plinaste in plazme). 

Študije so pokazale, da lahko na strukturne in informacijske lastnosti vode vplivajo  različni dejavniki: temperatura, tlak, vodotopne snovi,  mehanski učinek, zvočna in vibracijska polja, električna, magnetna, elektromagnetna in torzijska polja, biopolja, pa tudi astroheliogeofizični dejavniki (kozmični, sončni žarki, sevanje zemlje). 

Dr.Zenin z vplivom astroheliogeofizičnih dejavnikov  povezuje posebne lastnosti krstne vode. Te lastnosti so   Zenin in njegovi sodelavci  preverjali skupaj z znanstveniki z Inštituta za biomedicinske raziskave Ruske akademije znanosti.  Na podlagi dolgoročnih eksperimentalnih in teoretičnih raziskav je bilo ugotovljeno,  da se vpliv vesolja na biosfero ne izvaja neposredno, ampak kot posledica preoblikovanja gravitacijskih polj Sonca, Lune, planetov Osončja in drugih nebesnih teles, kar povzroči širokopasovno elektromagnetno sevanje, ki prežema vse življenje na Zemlji.   Pod vplivom absorbiranega geofizičnega elektromagnetnega sevanja pride do sprememb redukcijsko-oksidacijskih  lastnosti vodnega okolja v vseh organizmih.  Zemlja se   18. in  19. januarja   nahaja v položaju, kjer je posebno močan energijski tok.    Podoben, vendar občutno manj intenziven pretok kozmičnih energij, se ponavlja vsakih 27 dni. 

 Do podobnih ugotovitev kot Zenin je prišel tudi drugi ruski  znanstvenik, doktor tehničnih znanosti Vladimir Tsetlin, ki  je izvedel številne poskuse z merjenjem  prevodnosti električnega toka v vodi in  s svojimi raziskavami želel potrditi hipotezo, da astronomski dejavniki  v vesolju in geofizikalni dejavniki na Zemlji vplivajo na biosfero in se spreminjajo tekom dneva in tekom leta v odvisnosti od delovanja in položaja sonca.  Pred leti je Tsetlin proučeval lastnosti vode, ki  jo uporabljajo astronavti na mednarodni vesoljski postaji. Opazil je, da je prevodnost električnega toka v vodi čez dan nihala. Ob 10.00 in ob 18.00 je imela na primer največjo prevodnost, molekule so bile visoko aktivne. Ob 13.00 in ob 04. zjutraj pa je bila voda skoraj neprevodna in molekule v stanju popolnega mirovanja. Tsetlin  je meritve električne prevodnosti vode opravil tudi 18.1. zvečer in presenečen ugotovil, da je prevodnost padla na minimum in v takšnem stanju ostala vse do polnoči. Nadaljnje študije so potrdile povezavo elektromagnetnega polja Zemlje z elektromagnetnim poljem Sonca in Lune.   Poleg dnevnega ciklusa sonce deluje tudi s svojim 27-dnevnim ciklusom, ko naredi popoln obrat okrog svoje osi.

Vesolje ni kaotično. V vesolju vladata red in ravnovesje. V daljni preteklosti so ljudje to upoštevali in se ravnali po kozmičnem redu. Verski obredi so bili zato vezani na določen astronomski dogodek.  Najpomembnejša sta bila poletni in zimski solsticij.  Stari Slovani so   praznovali novo leto na dan zimskega solsticija, torej 21. ali 22.decembra.   Zanimivo je, da je v tem času  razdalja med Zemljo in Soncem najmanjša – 149 miljonov km.

Meritve, ki jih je Tsetlin opravil  v času zimskega solsticija so pokazale, da je voda na večer pred sončnim solsticijem mirovala od 18.00 do polnoči, torej kar 6 ur in na dan sončnega solsticija od sončnega vzhoda do poldneva, sicer pa so dnevne meritve pokazale njeno mirovanje le eno uro na dan. Čez 27 dni so meritve vode pokazale popolnoma enake rezultate.    Prof.Tsetlin je opravil meritve vode vsak dan in ugotovil, da voda vsakih 27 dni  spremeni svoje lastnosti. To se zgodi 14 – krat letno. Izhodiščni datum za štetje 27-dnevnega ciklusa je zimski sončni obrat, od katerega se šteje po 27 dni, z upoštevanje dejstva, da sonce 72 ur »stoji«, zato se štetje prične tako, da 27. dan vedno pride na 19. januar. Večina dni, ko ima voda značaj svete vode, so cerkveni prazniki.  Po ugotovitvah prof.Tsetlina je voda ob zimskem  solsticiju zelo mirna, njena električna prevodnost je nizka in oksidacijski procesi v celicah so zato počasnejši. Nižja je električna prevodnost vode, večja je njena kakovost in sposobnost sprejemanja informacij.

Za pravoslavce je 19. januar  praznik Teofanija ali Jezusov krst. Večer prej in na dan praznika se obredno kopajo v zamrznjenih rekah in jezerih. Ključno vlogo pri cerkvenem obredju ima seveda voda, ki jo v cerkvenem kanonu imenujejo krstilna voda in sveta voda.  Sakralni značaj svete vode po cerkvenem kanonu znanost razlaga s fizikalnimi in kemijskimi zakonitostmi.  Cerkev je seveda do znanstvenih raziskav svete vode previdna. Kdo ali kaj ima zasluge za to, da t.i. sveta voda deluje na  telesno zdravje in duhovni preporod, je seveda zelo pomembno. Medtem ko religija govori o Božji milosti, ki prihaja na Zemljo s posvečeno vodo, in o vodi, ki ima božansko energijo Svetega duha iz Nebes, znanstveniki dokazujejo, da so ta Nebesa vesolje, ki deluje na strukturo vode.  

Obred Jezusovega krsta  je Janez Krstnik opravil v reki Jordan 27. dan po zimskem sončnem obratu. Čas krsta je bil povzet iz poganskega verovanja, da ima prav na ta dan voda največjo moč.   Jezus naj bi bil šele po kopanju v Jordanu 27. dan   po zimskem sončnem obratu oz. 19. januarja prepoznan kot božji sin.  Krst je bil pomembna prelomnica v Jezusovem življenju. Pred krstom je živel  precej neopazno kot tesar v Nazaretu, po krstu pa je začel z  oznanjevanjem svojega nauka, zdravil je bolne  in delal čudeže. Krst je že od nekdaj simbol očiščenja, v krščanstvu je pridobil tudi pomen očiščenja greha.  Prvoten namen in tudi sporočilnost krščenja , ki ga je opravil Janez Krstnik iz puščave v Judeji, je bilo očiščenje in ponovno duhovno rojstvo. Ob krstitvi Jezusa iz Galileje se je nebo odprlo, pojavil se je golob kot simbol Svetega Duha in glas od zgoraj je razglasil rojstvo sina božjega. Zato se ta dogodek imenuje Gospodovo razglašenje ali epifanija (grško: επιφάνεια [epifania] = razglasitev) oz. tudi teofanija (grško:θεοφάνεια [theofania] = razglasitev boga). Pravoslavci ga praznujejo 19.januarja, katoliki pa 6.januarja v spomin prihoda treh kraljev Gašperja, Mihaela in Boltežarja, ki so se prišli poklonit novorojenemu Jezusu in razglasili rojstvo božjega sina. Nekoč so na večer 18.januarja posvečali vodo, ki so jo ljudje nosili domov, z njo škropili svoje hiše in jo kot zdravilo hranili vse leto. Kopanje na ta dan je bilo in ponekod ostaja tudi danes obred popolnega očiščenja vsega slabega – slabih misli in dejanj (torej grehov) in slabega zdravja oz. bolezni. Voda ima na ta dan  namreč  »božansko« kodo in sposobnost, da to kodo prenese v vodo v človekovem telesu.   

Tako krst Jezusa kot današnje obredje 19.januarja znanost razlaga s posebno očiščevalno močjo vode, ki je posledica močnega kozmičnega energijskega delovanja ta dan. Ta kratkoročni tok energije ima namreč sposobnost odstraniti negativne programe – od bolezni do vseh vrst nesrečnih stanj.   Ker astronomsko leto (čas, ko se Zemlja vrti v svoji orbiti okoli Sonca) ne sovpada z našim koledarskim letom (365 dni), je razlika med njima približno 5 ur 50 minut. Zato imamo prestopno leto. Sovpadanje zemeljski osi s kozmičnim energijskim tokom je zato po našem koledarju drugačno kot je izračun po astronomskih tabelah.  V letu 2020 bo zato najmočnejši pretok kozmične energije na Zemljo 19. januarja ob 19.10.  

Na Inštitutu za biomedicino na Akademiji znanosti Ruske federacije so bile opravljene tudi številne raziskave o  vplivu človeka na lastnosti vode.   Izvedli so več kot 500 poskusov z različnimi ljudmi,  pri čemer je voda spreminjala svoje lastnosti. Zenin opozarja, da si človek z nepravilnim delovanjem na svoj informacijski program lahko ustvari pogoje za pojav bolezni, saj je z negativnimi mislimi sposoben zastrupiti vse, kar ima v svoji sestavi vsaj majhno vsebnost vode. Po mnenju mnogih znanstvenikov so te informacijske lastnosti vode na planetarni ravni povezane z nevihtami, orkani, poplavami in drugimi naravnimi nesrečami. To je reakcija vode na splošno onesnaževanje  informacijskega stanja - voda le   vrača informacije, ki jih je sprejela.    

 

Raziskave o sposobnosti vode, da spreminja svojo informacijsko strukturo, so bile usmerjene tudi v naravne mehanizme informacijskega čiščenja vode. Brez teh mehanizmov človeštvo ne bi imelo možnosti preživeti.  Negativni zapisi, ki jih voda prevzame, se lahko očistijo na več načinov:

- ko voda izhlapi in se nato kondenzira (v naravi takšno vodo najdemo v obliki  rose);

- vodo segrevamo  pri temperaturi vode nad 90°C.    Takšna voda izgubi sposobnost izmenjave energije z okoljem, dokler se ne ohladi na normalno sobno temperaturo;

- vodo zamrznemo in nato stopimo;

- pod vplivom močnega magnetnega polja npr. 18. in 19. januarja in vsakih 27 dni do zimskega solsticija ;

- z mehanskim delovanjem, na primer z močnim pretresanjem (v naravi se  to dogaja z vodo, ki teče čez brzice in v slapovih). 

 

DATUMI ZA VODO v letu 2020

Kot vsako leto vam tudi tokrat posredujem informacijo o datumih, ko hodimo  po vodo na izvire:
19.1., 14.2., 11.3., 6.4., 2.5., 28.5., 23.6., 19.7., 14.8., 9.9., 5.10., 31.10., 26.11., 22.12.2020. 

Po vodo hodimo na večer pred datumom in na datum do poldneva oz. do 13.ure (zaradi zamika ure). 

Če bi se od Marie Ane Kolman želeli naučiti kaj več o zdravilnih rastlinah in njeni uporabi, pa tudi sami spoznali ledeniški izvir in užili vikend na Jezerskem, vabljeni!
 
Vabljeni pa tudi na njena ostala predavanja, kaj hitro bo v Celju predavanje o fitoterapiji.

Maria Ana Kolman

 

Sorodne objave

Izpadanje las in fotobiomodulacija ali rdeča svetlobna terapija (alopecija areata in androgenetska alopecija)

Tukaj boste našli zapis o resnem izpadanju las, ne samo o situaciji, kjer se ti zdi, da je morda na krtači malo preveč …

Tedenski jedilnik za manj kilogramov! Hujšanje, vitkanje in zdrava izguba telesne teže

Dolgoletna priporočila omejevanja kalorij z namenom izgube odvečnihkilogramov so zavedla mnoge in danes vemo, da so …

Kaj je pogoj, da ženska zanosi? Kaj potrebuje ženska, preden zanosi? Priprava na zanositev

Kengurujka je oplojena in proces brejosti lahko dobesedno zaustavi in zamrzne do 2 leti. To mi je osebno povedal …

Nazaj

Komentarji

Komentiral branko bizjak |

Gospa Ana Marija,mene pa zanima,kateri so datumi za vodo na izvirih za leto 2021.Ostanite zdravi:))
lp branko

Komentiral Maja |

Tudi jaz bi rada vedela datume glede zajemanja vode. Sem sama nekaj štela pa nisem povsem sigurna.
Lp Maja

Komentiral Polonija |

Tudi mene zanimajo novi datumi...upam, da sem prav štela...27dni od jutranjega dneva, ko voda obmiruje in z vesoljem domuje..

Komentiral Jasmina |

Datume najdete v nocički:
https://klepetobkavi.si/novice/podrobnosti/datumi-za-zajemanje-vode-iz-izvirov-v-letu-2021-2754.html

Obvestilo o uporabi spletnih piškotkov

Za namen zagotavljanja boljše funkcionalnosti, uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja ter štetja uporabnikov na spletnem mestu uporabljamo spletne piškotke.

Nujni piškotki so potrebni za optimalno delovanje spletne strani, ostali piškotki pa se uporabljajo za prilagoditev vsebin in oglasov ter analizo obiskanosti spletne strani.

Za več informacij si preberite pojasnilo o spletnih piškotkih, kjer lahko vedno zavrnete posamezne spletne piškotke.